Školení a vzdělávání

wagner servis zarizeni

Odborně připravení výkonní a řídící pracovníci lakovny jsou nezbytným prvkem bezchybně fungujícího výrobního procesu. Cíleným školením a vzděláváním získají operátoři základní vědomosti, dovednosti a znalosti o jednotlivých zařízeních, materiálech, stříkacích, lakovacích a lepicích technologiích, lakovacích linkách a jejich periferiích, přípravných a dokončovacích technologiích, kvalitě a bezpečnosti. Vedení lakovny vyžaduje kromě toho i informace o novinkách v oboru, které se zhodnocením specifických podmínek zákazníka umožní dlouhodobě efektivní vykonávání činností a strategické rozhodování o inovacích.

WAtech nabízí systém školení a vzdělávání, který je plně přizpůsoben danému účelu či požadavkům jednotlivých zákazníků.

V prostorách zákazníků je zpravidla z důvodů provozních požadavků zákazníka, specifičnosti potřeb a celkové efektivnosti prováděno odborníky WAtech

  • Školení obsluhy zařízení a
  • Školení běžné údržby zařízení.

Systém pravidelného vzdělávání o novinkách a inovacích techniky a aplikačních technologií je zpravidla realizován ve školicích střediscích WAtech v Praze, Hradci Králové nebo Holešově, která disponují odpovídajícím moderně vybaveným zázemím pro teoretickou i praktickou výuku.

Kontaktní formulář

Jste zde: Home Školení