SuperTech - práškovací plastová kabina

SuperTech___pr___5225e3422d2a0

Tam kde ostatní kabiny nestačí nebo jsou požadavky na robotické práškové lakování. Kabina a koncepce SuperTech dosahuje nejlepšího využití prostoru v oblasti plastových kabin určených pro rychlou změnu odstínu -barvy. Výsledkem je větší výrobní kapacita na menší ploše a spolu s tím výrazně vyšší návratnost investic.

SuperTech se hodí tam, kde ostatní kabiny nestačí nebo jsou požadavky na robotické práškové lakování. Kabina a koncepce SuperTech dosahuje nejlepšího využití prostoru v oblasti plastových kabin určených pro rychlou změnu odstínu - barvy. Výsledkem je větší výrobní kapacita na menší ploše a spolu s tím výrazně vyšší návratnost investic.

Ideální strukturální tvar kabiny pro práškové lakování.

Kompaktní, bez nosných rámů - sendvičová konstrukce. Obdélníkové sloty vhodné i pro horizontální uspořádání pistolí. Žádné usazeniny prášku na podlaze - super rychlé čištění kabiny. Hospodárné využití materiálu.

SuperCube kombinuje všechny tyto výhody:

 • Integrální ofukování pistolí
 • Možnost stání pro předstřik i dostřik
 • Blow-out zařízení pro integrální ofuk podlahy. To udržuje podlahu čistou a odvádí prášek do extrakčního slotu
 • Podlaha kabiny může být dál, usnadnění čištění a údržby
 • Vynikající osvětlení kabiny a ruční dostřik, předstřik díky osvětlení kabiny integrované do střechy
 • Odvod prášku na obou stranách po celé délce kabiny. To vytváří jednotnou rychlost proudění vzduchu a dobré výsledky aplikace
 • Vysoká účinnost aplikace díky vertikálnímu proudění vzduchu
 • Žádné usazování prášku díky optimalizaci proudění vzduchu v extrakčních kanálech (turbulentní efekt)

 

Popis ke schématu práškové kabiny a aplikace:

 1. kabina - osvětlení
 2. volitelný výstupní filtr
 3. Cyklón
 4. Prášková pumpa z cyklonu pro rekuperaci
 5. Samo čistící systém odsávání
 6. Rozvaděč
 7. Oboustranný pracovní prostor (stříkání vždy proti stěně)
 8. Externí ruční aplikační jednotka
 9. Uložné místo pro ruční pistoli
 10. Práškové stříkací pistole a  s ofukovacím zařízením
 11. Manipulátor
 12. Integrované zařízení pro ruční aplikaci 
 13. Práškové centrum