ICF - práškovací nerezová kabina - s integrovaným filtrem

ICF___pr____kova_5225e02794319

Až pro tři barvy je ICF kabina s vyměnitelným integrovaným filtrem nejúčinnějším práškovým separačním - rekuperačním systémem. Největší využití materiálu: S WAGNER ICF – integrálním filtračním systémem.

Až pro tři barvy je ICF kabina s vyměnitelným integrovaným filtrem nejúčinnějším práškovým separačním - rekuperačním systémem (ICF – Integrální kompaktní filtr)

Největší využití materiálu: S WAGNER integrálním filtračním systémem

Výběr správného systému vždy záleží na povaze lakovaného dílu a míře prostupnosti lakovacím procesem. Při výběru nejlepšího systému na rekuperaci (vrácení) prášku hraje velmi velkou roli frekvence změny odstínu a požadovaná kvalita povrchu.

Výhody kabiny z nerezové oceli:

  • Pevná konstrukce, hladké provedení stěn
  • Nerez  ocel vysoké kvality
  • Nízká přilnavost prášku, snadné čištění
  • Podlaha kabiny, po které je možné chodit
  • Pás pro odsávání prášku jako volba
  • Rychlá změna odstínu pro základní barvy
You are here: Home Products Lakovací technika pro práškové lakování Práškovací kabiny a boxy Práškové kabiny ICF - práškovací nerezová kabina - s integrovaným filtrem