Výzkum a vývoj práškovacích zařízení

Zvyšující se požadavky zákazníků vyžadují stále dokonalejší technologie. V úzké spolupráci se svými zákazníky, WAGNER R&D týmu v Altstaetten (Švýcarsko) zkoumá a vyvýjí nové technologie v oblasti vysoce komplexní problematiky práškového lakování. Výsledky tohoto výzkumu vedou ke vzniku nových technologií, stejně jako inovativní metody pro zvýšení ekonomické účinnosti a úspor barev.

 

Wagner vývoj práškovacích systémů a zařízení

WAGNER práškovací systémy se vždy těšily reputaci spolehlivosti a je synonymem technického pokroku. Kromě rozsáhlých zkušeností v oblasti práškového lakování jsou technologie založeny na intenzivním základním výzkumu a nejnovějších zkušebních metodách.

Od virtuálního, trojrozměrného prototypu na počítači až po testy, při kterých je nové zařízení vystaveno celé řadě testů opotřebení a zatíženo stresovými testy v průběhu celého vývojového procesu až do konečného standardního produktu. S pomocí speciálně vyvinuté klimatické komoře je možné přesně nasimulovat podmínky provozu a optimalizovat chování zařízení v extrémních podmínkách. Toto zařízení rovněž umožňuje inženýrům simulovat a přesně předpovědět proces stárnutí výrobku.

 

Wagner vývoj práškovacích systémů a zařízení - proud vzduchu v kabině

Speciální podmínky zákazníků musí být vždy brány v úvahu při navrhování práškovacích zařízení a při jejich instalaci. Pro tento účel WAGNER inženýři používají mimo jiné nejnovější počítačové programy, které jsou schopny výpočtu a zaznamenávání individuálního toku proudů vzduchu ve stříkací kabině. Stejný princip se používá také při vývoji nových kabin.

Požadavky na aplikace stále rostou s vývojem nových práškových barev, které vyžadují stále dokonalejší aplikační technologie a zvyšují se nároky na kvalitu lakovaných vrstev. Za účelem dosažení více a více kreativního účinku lakované vrstvy, jsou stále vyvíjeny nové typy prášku se speciálními vlastnostmi a požadavky na aplikaci.

 

Wagner vývoj práškovacích systémů a zařízení - aplikace pro zkoušení

Inženýři WAGNER kladou nejvyšší prioritu na provádění důkladných testů v oblasti práškového lakování, tak aby byl Wagner nadále strůjcem kreativních řešení a určoval nejnovější trendy v oblasti aplikací. Tyto činnosti vedli k vývoji zařízení pro analýzu stříkacího oblaku prášku a analýzu zařízení. Toto zařízení, kterým disponuje zkušebna práškovacích zařízení, byla vyvinuta speciálně pro tento účel, podává důležité informace týkající se rovnoměrného rozložení tloušťky povlaku nových nátěrových prášků (barev), stejně jako k optimalizaci celého povlakovacího procesu.

You are here: Home Products Lakovací technika pro práškové lakování Prášková technologie Výzkum a vývoj práškovacích zařízení