Oběh práškové barvy při aplikaci

wagner-cyklus-praskove-aplikace

(1) Práškové centrum

Práškové barvy jsou nejlépe dopravovány k pistolím, jsou-li nejdříve fluidizované. Fluidizace se provádí v práškových centrech, kde je sací systém (2) ponořen do zásobníku s přidáním fluidizačního vzduchu do práškové barvy.

Zásobník může být dále umístěn na speciální vibrační stolici. Jakmile je zásobník vibrován vzniká homogenní směs vzduchu a prášku. Při normální aplikaci se prášek spotřebovává, což vede ke snížení úrovně prášku uvnitř zásobníku.

Sonda měří úroveň prášku s cílem zajistit nepřetržitý tok prášku. V případě nedostatku prášku se spustí poplach. V závislosti na typu dávkovacích práškových center je spotřeba práškových nátěrových hmot kompenzována buď automaticky, nebo ručním přidáním čerstvého prášku do zásobníku.

(2) Prášek dodání

Fluidizovaný prášek se přivádí do sacího systému (2) ze zásobníku do injektorů a nakonec do stříkacích pistolí prostřednictvím fluidizačního vzduchu. Množství prášku, které proudí do pistole lze zvýšit zvýšením dávkovacího vzduchu. Přidáním pomocného vzduchu je urychlován tok prášku.

V případě, že dávkovací vzduch je vypnut a pomocný vzduch je zcela otevřen, pak je přivádění prášku do pistole zastaveno, zatímco prášková hadice je propláchnuta vzduchem. Jakmile je dávkovací vzduch zapnutý a dávkování vzduchu je nastaveno na normální úroveň, pak je prášek opět přiváděn do pistole.

(3) Práškové pistole

V závislosti na aplikaci jsou používané Tribo nebo Corona práškovací pistole v oblasti průmyslového práškového lakovaní. Částečky prášku jsou nabíjeny uvnitř pistole a aplikovány na lakovaný objekt. Rozdílné tvary dílů jako jsou dráty, rošty, rozvaděče apod. potřebují rozdílný práškový oblaky pro vysokou kvalitu lakování. To je důvod proč práškové pistole musí být možné osadit velkým množstvím rozdílných trysek jako jsou kruhové, ploché apod.

(4) Rekuperace prášku

Značné množství prášku se při aplikaci nepřichytí na lakovaný objekt. Tento přestřik (overspray) je odsán kabinou a dále přes odsávací vedení (4) do cyklonu (5).

(5) Oddělení směsi prášku od vzduchu

V cyklonu je oddělen vzduch od prášku zapomoci vysoké rotace. Při této rotaci vytváří odstředivé síly, které posouvají prachové částice na stěny cyklonu. Prášek pak klouže po povrchu cyklonu do třídicího zařízení - síta, kde jsou zadrženy hrubé nečistoty . Pomocí peristaltického dopravníku je následně recyklovaný prášek dopraven zpět do kontejneru v práškovém centru.

(6) Filtrování výstupního vzduchu

Na konci procesu je výstupní vzduch dočištěn od zbytků prášku, který byl v nepatrném množství odsán do koncového filtru. 

(7) Řízení

Prášková aplikace je velmi komplexní a vyžaduje řídící systémy, které se liší stupněm automatizace. Požadavky zákazníků na řídící systémy a specifické aplikace se stále zvyšují; proto moderní systémy jsou flexibilní a modulární. Vzhledem k tomu WAGNER nabízí rozsáhlý soubor řídících systémů, které garantují perfektní řídící technologii pro každou aplikaci.