Koncept HiCoat

Systémy pro práškové lakování, ať už ruční nebo automaticky ovládané, musí splňovat přísné požadavky z hlediska uživatelského komfortu, stálých a spolehlivých pracovních procesů a vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Kromě toho musí být dobře navržené a cenově efektivní, tak aby dosahovaly vysoké míry využití prášku, vysokou přenosovou účinnost a krátké časy změny barvy.

WAGNER HiCoat koncept všechny tyto požadavky splňuje. HiCoat je zkratka pro "High Quality Coating" a je výsledkem mnoha let zkušeností v oblasti technologií povrchové úpravy, které vyvrcholily v technicky vyspělé konstrukce postavené na interakci všech komponent WAGNER.

WAGNER HiCoat komponenty:

wagner-hicoat-koncept-praskove-lakovani

1. WAGNER C4-HiCoat technologie pistolí

 • Dokonalé lakování metalických barev
 • Homogenní práškový oblak
 • Optimalizovaná elektrostatika pro efektivní nabíjení prášku
 • Výrazné zvýšení rychlosti přenosu
 • Lepší nabíjení prášku
 • Jemný práškový oblak
 • Atomizace volitelná pro lakovaný díl
 • Jednotná distribuce prášku pro tenké vrstvy

HiCoat technologie práškovacích pistolí je prvním krokem ke snížení kolísání tloušťky povlaku. Tato technologie dosahuje výrazně homogenního rozložení prášku a zvyšuje účinnost přenosu.

Technologie v kostce:

 • Integrovaná vysokonapěťová kaskáda pro optimální nabíjení
 • Variabilní trysky s plochým paprskem a systém pro různé oblasti použití
 • Powerlock systém pro jednoduchou a rychlou změnu barvy
 • Safety Power technologie pro bezpečné vysoké napětí

2. Řídící technologie

Velmi vysoká spolehlivost a přesnost pro dosažení optimálních výsledků je základní aspekt WAGNER řídicích technologií. WAGNER nabízí ideální základ pro moderní a vysoce výkonné řešení v oblasti automatizace v práškovém lakování. Optimální procesní koordinace - důležitým faktorem pro efektivitu a kvalitu.

 • PrimaTech CCM: Modulární systém pro všechny standardní aplikace, rozšířetelné pro hlídání mezer mezi díly a výškovou kontrolu
 • Profitech M: Modulární systém pro všechny aplikace a pro komfortní ovládání
 • ProfiTech S:  Řízení pro všechny aplikace s plnou přizpusobitelností pro všechny potřeby zákazníků, s řízením PLC s ProfiBus

3. HiCoat ED-pumpy

ED (efektivní dodávky) je zkratka pro efektivní spotřebu vzduchu, efektivní využití materiálu a s velkým rozsahem dávkování prášku 20-150 g / min. Dokonalé atomizace práškové barvy může být dosaženo pouze prostřednictvím dávkování suspenze. Dávkování suspenze zabraňuje pulzacím práškového oblaku a vytváří se tak podmínky pro optimální účinnost přenosu. Kromě toho dávkování suspenze umožňuje rychlou změnu rychlosti dávkování a umožňuje čištění, jednoduchou obsluhu a údržbu.

4. Dávkování prášku, dávkování čerstvého prášku

WAGNER Komfort práškové centrum reprezentuje to nejlepší pro dávkování v oblasti práškového lakování. Optimalizované sací systémy, hladinová kontrola min. / max  a inteligentní systém řízení s možností rychlé změny barvy zajišťují vysokou stabilitu cirkulace při dodávání prášku až pro 27 pistolí. Systém pro automatické dávkování čerstvého prášku a ultrazvukové prosévání jsou volitelně k dispozici.

5. Ultrazvukové prosívání

Velmi malá oka síta (přizpůsobená velikostem částic) zadržují nečistoty pro zlepšení fluidizace prášku s cílem optimálního dávkování a atomizace. Díky významně vyšší rychlosti prosévání ultrazvukového síta v porovnání s konvenčními vibračními síty je vhodný zejména pro systémy s vysokou kapacitou.

6. Kabinové technologie a rekuperace prášku

Všechny poznatky získané z rozsáhlých realizací, počítačových simulací kabin a rekuperačních systémů jsou součástí vývoje koncepce WAGNER kabin. Všechny typy kabin PrimaCube, SuperCube nebo jiné WAGNER kabiny jsou konfigurovány s ohledem na optimální nabíjecí podmínky nezbytné pro fungování celého systému v závislosti na aplikaci. Vhodné rekuperační technologie cyklonové nebo filtrační, závisí na rekuperačním konceptu. Správná volba optimalizuje účinnost nákladů na cyklus prášku.