AFC moduly pro přesné řízení množství vzduchu

afc_moduly_pro_presne_rizeni_mnozstvi_vzduchu

Modul AFC-HP-D1 zajišťuje vysoce rovnoměrné rozložení vrstvy barvy díky řízení průtoku vzduchu při práškovém lakování.

Modul AFC-HP-D1 má za úkol zajistit vysoce rovnoměrné rozložení vrstvy barvy. AFC znamená řízení průtoku vzduchu. Modul je ovládán pomocí systému sběrnic LON a obsahuje prvek řízení senzorů průtoku vzduchu a proporcionální ventily.

Tento nový druh mimořádně inteligentního zařízení pro měření rychlosti protékajícího vzduchu a řídícího modulu zajišťuje, že množství práškové barvy přiváděné do každé pistole přesně odpovídá cílovým vstupním hodnotám a je vždy konstantní - to je velmi důležité pro reprodukovatelnost výsledků.

Hlavní vlastnosti:

  • Automatický regulátor pro optimální chování při spuštění
  • Vysoká dynamika zpětné vazby
  • Vlastní sledování všech funkcí z důvodu maximální provozní bezpečnosti
  • Kompaktní řešení, integrované senzory a proporční ventily
  • Modulární systém sběrnic LON, který může být zabudován do mnoha oblastí použití
You are here: Home Products Lakovací technika pro práškové lakování Prášková centra AFC moduly pro přesné řízení množství vzduchu