Cyklony a koncové filtry

wagner-monocyklon-rekuperace

Rekuperace Wagner rekuperační systémy oddělují směs prášek/vzduch z kabiny a vrací prášek do oběhu. Wagner nabízí 2 různé systémy: filtr a rekuperační cyklon.

Rekuperace

Wagner rekuperační systémy oddělují směs prášek/vzduch z kabiny a vrací prášek zpět do oběhu. Wagner nabízí 2 různé systémy: filtr a rekuperační cyklon.

 Cyklony

 WAGNER cyklony se používají s automatickými kabinami pro změnu barvy. Oddělují směs prášek/vzduch.

 Filtry

Koncové filtry jsou potřebné k provozu systému cyklonu. Poskytují potřebnou sací kapacitu a musí být přizpůsobeny tlakovým ztrátám v celém systému.