Středotlaké stříkací pistole

Středotlaké aplikace pracují při tlaku 0,7 – 1,5 barů (70kPa – 150kPa). Tato technika zabezpečí nižší spotřebu materiálu a vysokou rychlost aplikace při optimálním rozprašování - atomizaci (v porovnání s HVLP a konvenčním stříkáním).