WAtech spolupracuje s Fakultou strojní ČVUT

FS ČVUT uzavřela se společností WAtech a.s. smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, která směřuje k prohloubení propojení podnikové a výzkumné a vzdělávací sféry v souladu s požadavky Národní strategie RIS3. 

Vědecko-výzkumná spolupráce se zaměří na zapojení odborných kapacit a technické vybavenosti obou stran při realizaci řešení a inovací technologie, procesů a automatizace aplikačních procesů. 

V rámci smlouvy bude probíhat i další odborně zaměřená činnost při společném pořádáni školení, seminářů, workshopů a exkurzí. Díky spolupráci odborníků Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT a WAtech bude možné urychlit vývoj aplikačních postupů a technologií a zejména uvádět progresivní technologie do praxe.

WAtech podpoří ČVUT i ve vzdělávání a výchově studentů v rámci výuky praktickými poznatky a zkušenostmi z reálného podnikatelského prostředí. Praktickou edukační část vzdělávacího procesu mohou vhodně doplnit i exkurze do vybraných provozů nebo unikátního Technologického inovačního centra WAtech.

Nově navázaná spolupráce Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT a WAtech a.s. má silný potenciál pro současný vývoj a budoucnost automatizace a digitalizace průmyslových technologií a českého průmyslu obecně.

You are here: Home News News WAtech spolupracuje s Fakultou strojní ČVUT