Novinka od firmy WAGNER: 2K COMFORT se dvěma fluidními okruhy

Verze 2K COMFORT se dvěma okruhy umožňuje použít jeden směšovací a dávkovací systém pro dvě lakovací kabiny.

Elektronický směšovací a dávkovací systém WAGNER 2K COMFORT byl speciálně vyvinut pro všestranné vícebarevné aplikace. Tento systém umožňuje vyměnit barvy za méně než jednu minutu, což poskytuje uživateli více flexibility při nanášení nátěrových hmot. Při změně barvy je navíc zapotřebí až o 90 % méně ředidla, neboť stačí pouze propláchnout hadici pistole. Rozdělovací ventil umožňuje nezávislé použití i proplachování stříkacích pistolí. Díky komunikačnímu rozhraní lze 2K COMFORT zapojit do field bus systému, například za účelem přenášení informací na řídicí systém vyšší úrovně.


Nově nabízená verze zařízení 2K COMFORT je vybavena dvěma fluidními okruhy, které pracují v paralelním režimu řízeném společnou řídicí jednotkou.
To znamená, že pro vybavení dvou lakovacích kabin stačí pouze jeden směšovací a dávkovací systém. Při zpracování dílů zvládne jeden systém aplikovat současně dva různé materiály, které jsou od sebe fyzicky odděleny. To je důležité zejména u vysoce reaktivních materiálů, jako například při lakování zemědělských strojů dvousložkovým epoxidovým základním nátěrem a dvousložkovým PU krycím nátěrem. Je rovněž možné používat dvě různé metody nanášení nátěrových hmot, jako např. vysokotlaké a nízkotlaké nanášení. Přínosem tohoto systému je zejména až o 50 % kratší doba zpracování dílce v porovnání s dřívějším modelem FlexControl Plus, a také až 15% úspora nákladů v porovnání s aplikacemi používajícími dva jednookruhové systémy.


V podobě nové verze směšovacího a dávkovacího systému 2K COMFORT nabízí společnost WAGNER inteligentní a jedinečné řešení, které uživateli nabízí významné úspory z hlediska času a investičních nákladů.


Pro dokonalé umístění obou fluidních okruhů a ovládací skříně je možno ovládací skříně uspořádat dvěma způsoby – na sebe i vedle sebe. Aby se zabránilo chybám během provozu, je verze zařízení 2K COMFORT se dvěma okruhy vybavena samostatnými provozními ovládacími prvky pro každý okruh kapaliny – spuštění, vypnutí, proplach a změna složení. Díky tomuto řešení nevznikají žádné náklady na prostoje systému spojené s provozními chybami. Odlišně zbarvené pozadí displeje rovněž indikuje, u kterého okruhu právě probíhá nastavení parametrů.


Obdobně, jako je tomu u základního modelu zařízení 2K COMFORT, je rovněž u verze se dvěma okruhy možno nastavovat parametry a složení jak přes dotykový displej, tak přes mobilní terminál, jako je např. tablet, resp. PC. Procesová data jsou pak vyhodnocována softwarem běžícím na PC.

You are here: Home News Products news Novinky WAGNER mokrý průmysl Novinka od firmy WAGNER: 2K COMFORT se dvěma fluidními okruhy