Novinka od firmy Wagner: Práškové centrum PXS

Nejvyšší standard v zásobování práškem. Vysoká úroveň automatizace pro časté změny odstínu práškových barev.

Prášková centra představují jádro automatického systému práškového lakování. Společnost WAGNER, jeden z předních výrobců, přidala do svého portfolia práškových center nový systém: WAGNER PXS není pouze srdcem zásobování práškovou barvou, ale představuje také celý systém práškového lakování, protože řízení celého centra je již integrováno do spínací skříně a ovládá se prostřednictvím centrální dotykové obrazovky. Kompaktní design šetří místo a vyznačuje se ergonomickým uspořádáním a snadnou integrací systému do pracovní oblasti zákazníka. Díky svým rozmanitým funkcím umožňujícím vysoký stupeň automatizace spolu s efektivní aplikací práškové barvy je tento vysoce kvalitní systém obzvláště vhodný pro složité zakázky práškového lakování s náročnými požadavky.

Zásobování práškovou barvou začíná již v době, kdy je čerstvý prášek dodáván přímo z krabice. Do systému může být také volitelně integrován zásobník BigBag. Prášková barva je dodávána do pistolí z uzavřeného zásobníku, což zaručuje čisté pracovní prostředí. Úprava prášku pomocí fluidizace a vibrací, aby byla zaručena jeho ideální příprava na aplikaci, představují standardní funkce systému, který se také vyznačuje extrémně krátkou vzdáleností sání od práškových injektorů, což způsobuje zvýšení produktivity a snížení opotřebení. Díky rychloupínacímu zařízení je možné vyměnit jednu trysku za pouhých 5 sekund, což vede ke snížení doby údržby a servisu. Volitelné ultrazvukové síto, které je plně integrováno do fluidní nádrže, snižuje množství nečistot, zabraňuje shlukování prášku a vytváření hrudek a prokazatelně vede k významně zvýšené kvalitě povrchu s vysokým stupněm efektivity aplikace.

Práškové centrum WAGNER PXS stanovuje nové standardy obzvláště díky automatické optimalizaci procesu změny barvy. Kromě specifické uživatelské konfigurace procesů změny barvy je také k dispozici funkce ‘inteligentní změny barvy’, která se používá mimo jiné i ke spuštění inteligentního řízení systému. To znamená, že se aktivují pouze cykly, které jsou nezbytné. Např. je vynechána sekvence čištění, jestliže ultrazvukové síto není u příslušné zakázky použito. Během procesu změny barvy je uživatel proveden jednotlivými položkami v menu na dotykové obrazovce s jasnou strukturou. To významně snižuje riziko chyby a umožňuje, aby bylo opakovaně dosahováno výborných výsledků. Jelikož má uživatel stále přehled o celém procesu, má postup výměny barvy vždy pod kontrolou. Unikátní funkcí je integrované monitorování spotřeby práškové barvy pro každou zakázku a barevný odstín, což představuje užitečné informace pro skladové hospodářství a oddělení kvality. Data mohou být stažena prostřednictvím USB a mohou být dále zpracována na počítači zákazníka ze statistických důvodů.
Díky tomu, že je práškové centrum PXS složeno z jednotlivých modulů, může být ideálně přizpůsobeno specifickým požadavkům zákazníka.

 

 

You are here: Home News Novinky WAGNER práškový průmysl Novinka od firmy Wagner: Práškové centrum PXS