Plastová kabina pro automatické nanášení PP

Pro předního světového poskytovatele produktů a systémů pro vnitropodnikovou logistiku a odpadové hospodářství dodala společnost WAtech komplexní technologii pro práškové lakování. Automatické pracoviště se skládá z plastové lakovací kabiny Wagner M-CUBE pro rychlou změnu odstínu, ve kterém ve spojení s práškovým centrem PXS s vysokým podílem automatizace, řízené modulárním řídicím systémem PROFITECH M, lze provést změnu odstínu práškové barvy již za 8 - 15 min v závislosti dle jejího složení a barevné rozdílnosti. 

To vše i díky uzavírání vstupního otvoru kabiny s napojením na hlavní řídicí systém pro zamezení kolizí výrobků se zavřenými dveřmi. Dochází tak nejen k minimalizaci výrobních nákladů v podobě prostojů při změně odstínů barvy, ale i ke snížení spotřeby suroviny - práškových barev během provozu díky minimalizaci množství použité barvy v systému a integrovanému monitoringu spotřeby použité práškové barvy.

Důraz kladený na ekonomický přínos investice přináší v nemalé míře i dokonalá kvalita recyklovaného prášku, kterou zajišťuje zabudované ultrazvukové síto přímo uvnitř pracovního zásobníku. Automatické doplňování čerstvého prášku je v tomto systému také samozřejmostí. Díky speciální konstrukci práškových nasávacích pump dosahujeme dokonale homogenního práškového oblaku kolem lakovaného dílce. Použité pumpy jsou navíc opatřeny rychlospojkami pro snadnou a rychlou údržbu. Snížení rizika kontaminace po změně odstínu práškové barvy zajišťuje nejen konstrukce, ale i systém automatického přepínání lakování do ztráty a rekuperace. Celý lakovací systém je vybaven automatickým načítáním lakovacích receptur a lakovacích parametrů dle výrobku či přihlašováním do lakovacího systému pomocí zaměstnaneckých kódů.

 

plastova kabina pro automaticke nanaseni

 

You are here: Home News News Plastová kabina pro automatické nanášení PP