Významné navýšení kapacity díky automatické aplikační technice s PXE centrem

V září roku 2018 náš tým úspěšně inovoval stávající plastovou kabinu zákazníkovi, který produkuje upevňovací a montážní systémy různých druhů. Vzhledem k plánovanému navýšení produkce lakovací linky bylo nezbytné doplnit kabinu s platformami pro ruční nástřik i o automatickou aplikační techniku.

Vzhledem k rozmanitému portfoliu vyráběných dílů bylo nutné provést řadu testů nástřiku pomocí automatických pistolí. Zákazník po referenčních ukázkách a provedených zkouškách automatického nástřiku zvolil ideální volbu pro inovaci stávajících systémů – automatické aplikační pistole PEA-C4 XL pro rychlou změnu odstínu řízené moduly EPG S2, automatické vertikální manipulátory s frekvenčním měničem s manuálními horizontálními manipulátory a práškové centrum PXE.

Celý systém je integrován do řídicího systému lakovací technologie eXpert100 s ovládáním přes dotykový panel na práškovém centru, který umožňuje jednoduchou obsluhu s možností uložení až 100 lakovacích receptur, hlídání servisních intervalů a další užitečné funkce, jako je např. možnost vzdáleného připojení do systému skrze internet nebo zastavování lakování v mezerách mezi dílci na dopravníku. Systém je přizpůsobený pro rychlou změnu odstínu barvy, tím dochází k minimalizaci prostojů při změně odstínu barvy a minimalizaci množství odpadní barvy.

Díky této konfiguraci a všem funkcím systému tak WAtech dokázal zákazníkovi významně navýšit kapacity lakovací linky a snížení pracnosti při manuálním lakování. Lze předpokládat, že kapacita lakovny dále ještě vzroste především díky automatickému nástřiku a omezení manuálního nástřiku.

 

Automaticka aplikacni technika s PXE centrem

 

You are here: Home News News Významné navýšení kapacity díky automatické aplikační technice s PXE centrem