MM Průmyslové spektrum - Robotizace lakování

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Také v našem oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace. Robotické systémy se stávají stále levnějšími, a proto jsou atraktivní pro rostoucí počet průmyslových podniků. V oboru povrchových úprav uveďme např. univerzální rotační rozprašovací zvonek WAGNER speciálně konstruovaný pro robotickou aplikaci. Je možné jej použít v řadě oborů pro vysoce kvalitní automatické lakování kovů, plastů i dřeva.

Při stále vyšším stupni automatizace také vystupuje do popředí úroveň servisu a údržby. Protože společnost WAtech ví, jak je důležitá životnost zařízení, kvalita lakování, ale také ekonomická efektivnost provozu, nabízíme Vám pravidelné inspekční prohlídky Vašich zařízení.

Náhled v MM Průmyslové spektrum, číslo 11/2017

Náhled v digitovarna.cz

WagnerRobotBell

You are here: Home News News MM Průmyslové spektrum - Robotizace lakování