Workshop - Proces návrhu povrchové úpravy

Dne 22.1.2020 pořádáme v našem Technologickém inovačním centru v Rudné u Prahy odborný workshop v oblasti povrchových úprav zaměřený na  „Proces návrhu povrchové úpravy“. Společně s partnery a odborníky budou prezentovány mimo jiné vlivy konstrukce, základního materiálu, prostředí, nátěrových hmot, předúpravy na kvalitu povrchové úpravy, ale i způsoby měření a zkoušky  pro ověření kvality PU. Součástí workshopu budou i praktické ukázky, kde se bude možné detailně seznámit s danou problematikou.

Read more: Workshop - Proces návrhu povrchové úpravy

Plastová kabina pro automatické nanášení PP

Pro předního světového poskytovatele produktů a systémů pro vnitropodnikovou logistiku a odpadové hospodářství dodala společnost WAtech komplexní technologii pro práškové lakování. Automatické pracoviště se skládá z plastové lakovací kabiny Wagner M-CUBE pro rychlou změnu odstínu, ve kterém ve spojení s práškovým centrem PXS s vysokým podílem automatizace, řízené modulárním řídicím systémem PROFITECH M, lze provést změnu odstínu práškové barvy již za 8 - 15 min v závislosti dle jejího složení a barevné rozdílnosti. 

Read more: Plastová kabina pro automatické nanášení PP

PF 2020

Celý tým společnosti WAtech Vám tímto děkuje za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

WAtech a.s. na 16. mezinárodním odborném semináři POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Ve dnech 4. - 5. prosince 2019 se naše společnost WAtech zúčastnila v hotelu Myslivna v Brně 16. mezinárodního odborného semináře Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Akce byla určena především pro majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav. Účastníci si měli možnost poslechnout prezentaci Ing. Viktora Kreibicha a Ing.Vojtěcha Klečky na téma „Progresivní technologie v lepení". 

Publikace článku o WAtech v časopise Povrcháři

V 7. čísle časopisu Povrcháři se můžete dočíst jak o naší spolupráci s Fakultou strojní ČVUT, která směřuje k prohloubení propojení podnikové a výzkumné a vzdělávací sféry, tak o našem špičkově vybaveném pracovišti, kterým disponujeme, a jaké komplexní služby zákazníkům zde nabízíme.

Read more: Publikace článku o WAtech v časopise Povrcháři

You are here: Home News News