About company

 WAtech a.s. - Industrial automation, technology for surface coating, spraying, bonding

WAtech is a technology company that deals with complex supplies, development and design activities and visualization of automation, robotics systems and technologies for industrial coating, spraying and adhesive applications.

In 2014, established Mr. Radim Kaiser and Mr. Vladimir Soudny company WAtech based on years of experience in the business sector and extensive knowledge of industrial application technologies. Today, the company is one of the leading technology companies in the field of surface treatment and bonding in Czech republic. From the beginning, WAtech is built on top personalities, experts, people who have a natural motivation to work on developing their expertise and experience. The WAtech people have the ambition to be the best.

WAtech's success is based on the knowledge and work of exceptional people, teamwork and satisfied customers. The well-knowledgeable and knowledgeable WAtech team have built a number of technological units with dozens of successful realizations behind it.

 

 

 

Historie:

2014: na základě dlouholetých zkušeností z podnikatelské sféry a rozsáhlé znalosti průmyslových aplikačních technologií Ing. Radim Kaiser a Ing. Vladimír Soudný zakládají společnost WAtech a.s

2015: WAtech získává nejvyšší ocenění od předního světového výrobce aplikační techniky J.Wagner GmbH. Vysoká kvalita WAtech je potvrzena certifikací dle ISO 9001.

2016: WAtech je předním dodavatelem technologií pro průmyslové povrchové úpravy a lepení v ČR. Zákazníky obsluhuje prostřednictvím sítě čtyř obchodně servisních středisek.

2017: Registrována ochranná známka WAtech. Realizace projektů implementace aplikačních technologií se stává hlavní činností společnosti.

2018: Nově vybudované Technologické inovační centrum

2019: Realizovány projekty komplexních dodávek s vysokým stupněm automatizace a robotizace. Komplexní projekty jsou realizovány pro nadnárodní koncerny i v zahraničí. Je zahájena spolupráce s VVi.

You are here: Home About About company